Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Wdrożenie Systemu e-usług – Zintegrowanego Wewnątrzadministracyjnego Systemu Informatycznego (ZWSI) wraz z uruchomieniem elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin”

Więcej na:

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15273,idmp,269,r,o