Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.

Szczegóły na:

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12529,idmp,249,r,o