Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12330,idmp,249,r,o