Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG NA TERENIE GMINY LUBIN.

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12202,idmp,249,r,o