Ogłoszenie

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy Lubin