OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) przy realizacji zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W NIEMSTOWIE W ZAKRESIE: 1.BUDOWY OBIEKTU STANOWIĄCEGO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ CIEK NIEMSTOWSKI POTOK W CIĄGU ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU ZABYTKOWYM W NIEMSTOWIE; 2.BUDOWY PLENEROWEJ WIATY NA TERENIE PARKU ZABYTKOWEGO W NIEMSTOWIE; 3 WYKONANIA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO – HISTORYCZNEJ W PARKU.”

Ogłoszenie_koordynator