OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 7 października 2019 r. na godz. 9:00 zwołane zostało wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w szkole podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja zadań ujętych w planie pracy komisji na rok 2019.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec