Ogłoszenie

 o wyborze oferty na zadanie „Wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych w Siedlcach i Niemstowie” w 2019