Ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia o wyborze oferty na zadanie dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” .

ogloszenie zmianie ogłoszenia 2