Ogłoszenie

 o wyborze oferty na zadanie dotyczące usługi transportu na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”