OGŁOSZENIE

o zmianie ogłoszenia (2) i WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT (2) DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA POTRZEBY PUNKTU LEKARSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I C.O.

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,9986,idmp,1,r,r