Ogłoszenie

o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin