OGŁOSZENIA

O WYBORZE OFERTY – WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH, REMONT DACHU – ŚWIETLICA W CHRÓSTNIKU