Ogłoszenia

 o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka.