Trwa nabór dla uczniów i nauczycieli do unijnego projektu

„Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” – to nazwa projektu, którego start zaplanowano na grudzień bieżącego roku w czterech szkołach podstawowych. Trwa rekrutacja dla uczniów klas I-VII gminnych szkół.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie będą mogli podszkolić się w językach obcych, naukach przyrodniczo- matematycznych ,zaplanowano także zajęcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład logopedyczne. Dużym walorem tego dokształcania będą małe grupy – po 8 lub 6 osób. W ramach projektu doposażone zostaną także pracownie szkolne, a dla nauczycieli przygotowano specjalne szkolenia. W sumie w zajęciach weźmie udział ponad 240 dzieci ze szkół  Gminy Lubin w:  Krzeczynie Wielkim, Siedlcach, Raszówce, Niemstowie i jej szkoły filialnej w Osieku. Projekt trwał będzie dwa lata szkolne.

Niezbędne informacje dot. tego projektu można uzyskać w Biurze projektu tel. 76 840 31 59 lub u dyrektorów szkół, które biorą w nim udział. W załączeniu regulamin naboru wraz z wzorami dokumentacji rekrutacyjnej i wdrażającej.

Gmina Lubin realizuje ten  projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest  on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Całkowita wartość projektu wynosi 506 835 zł w tym kwota dofinansowania 480 585 zł.

(SR)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa