Oferty na realizację zadania publicznego złożone w trybie pozakonkursowym

OFERTA NR 1

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, złożona w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie  pt. Wydanie publikacji: „Chróstnik – Rys monograficzny miejscowości”. oraz „Siedlce – historia i teraźniejszość” (pismo o uznaniu celowości w załączeniu i oferta).

Pismo Chróstnik, Siedlce

Uproszczona oferta Chróstnik, Siedlce

OFERTA NR 2

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, złożona w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie  pt. Wydanie publikacji: „Niemstów: Wczoraj i dziś” oraz „Obora- dzieje wsi” (pismo o uznaniu celowości i oferta).

Pismo Niemstów, Obora

Uproszczona oferta Niemstów, Obora

(MZ)