Odstrzelono ok. 168 tys. dzików

Od 1 kwietnia do końca listopada myśliwi odstrzelili ok. 168 tys. dzików, to 90,7 proc. planu łowieckiego na rok 2018/2019 – poinformował Polski Związek Łowiecki. Dodano, że w ramach odstrzału sanitarnego związanego z ASF upolowano blisko 30 tys. dzików.

Rzeczniczka Polskiego Związku Łowieckiego Paulina Marzęcka zapewniła, że zwalczanie wirusa ASF u dzików było i jest traktowane przez myśliwych priorytetowo. – Myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego od początku występowania choroby w Polsce współpracują ze wszystkimi organami państwa w zakresie zwalczania wirusa ASF. Stosujemy się do wszystkich wytycznych Inspekcji Weterynaryjnej w kwestii bioasekuracji – zaznaczyła.

Przedstawicielka Związku poinformowała, że od 1 kwietnia do końca listopada myśliwi pozyskali blisko 168 tys. dzików przy prawie 3 mln wyjść na łowiska (średnio 18 wyjść na jednego dzika). – Koszt społecznej pracy myśliwych wraz z dojazdami oraz amunicją szacuje się na kwotę blisko 583 mln zł. Oznacza to, że koszt pozyskania jednego dzika wynosi 3400 zł – dodała.

Rzeczniczka wyjaśniła, że plan łowiecki na rok 2018/2019 (obowiązuje on od 1 kwietnia do końca marca następnego roku) zakłada pozyskanie ponad 185 tys. dzików. – Na dzień 30 listopada pozyskanie dzika wynosi 90,7 proc. rocznego planu – podkreśliła.

Marzęcka dodała, że w ramach walki z ASF myśliwi prowadzą także odstrzał sanitarny. W jego ramach myśliwi odstrzelili do końca listopada 29 484 dziki, w tym 15 406 szt. loch powyżej 30 kg (52,3 proc.).

PZŁ przekonuje, że w ramach walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń od kilku miesięcy prowadzone są cykliczne szkolenia dla myśliwych odnośnie postępowania ograniczającego rozprzestrzenianie się ASF. Kampanię informacyjną prowadzą również Zarządy Okręgowe PZŁ m.in. nt.: jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, bioasekuracji, pobierania oraz zabezpieczania próbek pochodzących od dzików, zasad postępowania z tuszami i patrochami dzików, zakazu ich dokarmiania, a także wdrażania procedur w momencie stwierdzenia choroby na nowym obszarze. Myśliwym dystrybułowane są ponadto zestawy bioasekuracyjne.

Rzeczniczka dodała, że PZŁ zakupił i przekazał kołom łowieckim 203 chłodnie do przechowywania dzików. – Na podstawie zebranego zapotrzebowania z kół łowieckich, zawnioskowaliśmy dwukrotnie do Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska o zakup kolejnych ponad 200 chłodni. Ułatwi to działania na rzecz postępującego odstrzału dzików – zauważyła.

Marzęcka poinformowała, że w czterech wschodnich, nadgranicznych województwach utworzone zostały grupy interwencyjne, których celem jest zapobieganie przemieszczaniu się potencjalnie zarażonych dzików od naszych wschodnich sąsiadów. – Docelowo planowane jest utworzenie takich grup w kolejnych okręgach – dodała.

Związek zwrócił uwagę, że myśliwi biorą też udział w akcjach poszukiwania padłych dzików; prowadzony jest wzmożony odstrzał w korytarzach ekologicznych i wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Planowany jest również zakup urządzeń termowizyjnych do wyszukiwania dzików oraz prowadzenie badań telemetrycznych związanych z przemieszczaniem się dzików.

– Od 14 września br. nie odnotowano przypadków ASF w trzodzie chlewnej. Nie ma też przypadków ASF u dzików poza strefami. W połowie października Komisja Europejska uwolniła 60 polskich gmin od ograniczeń związanych z afrykańskim pomorem świń. Polska wystąpiła do KE o zniesienie restrykcji w kolejnych gminach – zaznaczyła rzeczniczka PZŁ.

Marzęcka wyjaśniła, że w styczniu 2019 roku odbędą się polowania wielkopowierzchniowe z wykorzystaniem psów. Myśliwi zaproponowali też szereg zmian legislacyjnych, które ich zdaniem ułatwią im walkę z ASF. Są to m.in.: wydłużenie okresu polowań zbiorowych na dziki do końca lutego, dopuszczenie termo i noktowizji oraz sztucznego światła do polowań na dziki w całym kraju, umożliwienie ostrzałów dzików przy użyciu łuków myśliwskich tam, gdzie ostrzały z broni palnej są niemożliwe.

PZŁ podał, że do 3 grudnia 2018 r. potwierdzono 2232 przypadków ASF u dzików, w województwie lubelskim 896, mazowieckim 864, warmińsko – mazurskim 287, podlaskim 185.

(Polska Agencja Prasowa)