Odkrywamy talenty mieszkańców Gminy Lubin.

2016-ANIOŁY KULTURY-logoJeszcze do jutra tj. do 20.05.2016 r. do g. 10.00 – czekamy na państwa zgłoszenia do nagrody: ANIOŁY KULTURY GMINY LUBIN – I edycja

Anioły Kultury to nagroda przyznawana lokalnym twórcom. Celem akcji zainicjowanej przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin jest wyróżnienie i uhonorowanie osób oraz grup artystycznych za wybitne osiągnięcia i dorobek
w dziedzinie sztuki. Przyznanie nagród będzie promocją przedstawionej twórczości mieszkańców naszej gminy. Poznanie lokalnych twórców daje szansę dotarcia do działalności artystycznej, która powstaje w zaciszu domowym, często chowana do szuflady. Wrażliwość i piękno przyczyniają się do podnoszenia jakości życia
i odbierania świata różnymi zmysłami.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie kandydatur ze swojego otoczenia, które wykazują się zdolnościami artystycznymi, mają różnorodne zainteresowania, pasje i  talenty.

Proponowane kategorie: muzyka, śpiew, taniec, literatura, film, teatr, malarstwo, rzeźba, rękodzieło, animator kultury.

Oczekujemy na zgłoszenia na dołączonym formularzu, gdzie należy przedstawić kandydaturę wybranej osoby/grupy z opisem talentów oraz materiały dokumentujące działalność kulturalną kandydata (zdjęcia, nagrania CD i DVD, gotowe prace, itp.) i ewentualne posiadane nagrody i wyróżnienia.

Rada Artystyczna, powołana przez Organizatora, po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń zakwalifikuje laureatów do nagrody – ANIOŁY KULTURY GMINY LUBIN.

W Radzie Artystycznej zasiądą:

 Piotr Bieruta –  magister historii sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kurator wystaw sztuki współczesnej, animator kultury, redaktor serwisu internetowego lubiniokolice.pl. Pracuje
w Lubinie w Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe”.

Kamila Tworek – pedagog sztuki, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dyplom w pracowni Rysunku prof. Anny Tyczyńskiej, prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży w Pracowni Działań Twórczych ARTPUNKT, zajmuje się projektowaniem graficznym, współautorka projektów edukacyjnych
z zakresu edukacji artystycznej. Pracuje w Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie.

Krzysztof Figurski – kompozytor, aranżer, skrzypek, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Teorii Muzyki, Kompozycji  oraz Muzykoterapii; w przeszłości m.in. członek Międzynarodowej Orkiestry Symfonicznej „International Park Orchestra” fundacji „Furt Puckler-Park Bad Muskau”, uczestnik koncertu „Debiutów” (KFPP w Opolu); autor „Hejnału Miasta Lubin”.

 Barbara Tórz – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie

Gala finałowa Aniołów Kultury Gminy Lubin odbędzie się 29 maja 2016 r. o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Oborze w ramach Dni Kultury Gminnej.

Formularz zgłoszenia

Organizator:

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

59-300 Lubin, Księginice 14,

Tel. 76 8455986

e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

www.okgminalubin.pl