Odbierz Kartę Dużej Rodziny i skorzystaj ze zniżek!

karta-duzej-rodzinyKarta Dużej Rodziny to program, który powstał, aby wesprzeć rodziny wielodzietne w ich codziennym życiu. To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wszelkie informacje można uzyskać na stronach internetowych rodzina.gov.pl, empatia.mpips.gov.pl jak
i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. Łokietka 6A, pok.5.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży
i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 8 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 900 firm i instytucji z całej Polski.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od czerwca 2014 r. zgodnie z ustawą z dnia
23 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny realizuje Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W ramach programu do sierpnia 2015 r. wydano dla 77 rodzin 402 karty w tym dla 147 opiekunów i 255 dla dzieci.

Posiadacze KDR mogą korzystać ze zniżek na terenie całego kraju u Partnerów, którzy przystąpili do programu. Na terenie miasta Lubin do Partnerów oferujących zniżki w ramach Programu należą:

 1. PLAY- telekomunikacja
 2. T-MOBILE- telekomunikacja
 3. LOTOS- stacja paliw
 4. ALMA- sklep spożywczy
 5. Firma Słomiński od 1904 s.c. Z. Słomińska- Fabiś, D. Słomiński- Fabiś, R. Olech- sklep spożywczy
 6. BIUREX- artykuły przemysłowe
 7. HELIOS- kino
 8. CK MUZA
 9. ŚWIAT KSIĄŻKI – księgarnia
 10. KRUK – odzież i obuwie
 11. KURZAWSKI DARIUSZ CONCEPT DECORATION- salon pięknych wnętrz
 12. BANK ZACHODNI WBK- finanse
 13. BANK POLSKI PKO- finanse
 14. DEUTSCHE BANK- finanse
 15. DERLA & DERLA Przemysław Derla – pozostałe

(oprac. GOPS w Lubinie)