Od rana trwają policyjne działania pod nazwą „NURD”

Piesi i rowerzyści to najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Od rana policjanci lubińskiej drogówki prowadzą działania pod hasłem „NURD”, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W godzinach od 6:00 do 22:00 policjanci lubińskiej drogówki prowadzą działania „NURD”, które mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Akcja trwa na terenie całego powiatu lubińskiego. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań policjanci będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

PAMIĘTAJMY !!!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Pieszy powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.

(KPP w Lubinie)