Od dziś Referat Podatków i Opłat lokalnych Urzędu Gminy wydłuża czas urzędowania

deklaracja1W związku z koniecznością złożenia nowych deklaracji podatkowych przez mieszkańców Gminy Lubin, Referat Podatków i Opłat lokalnych Urzędu Gminy wydłuża czas pracy. W poniedziałki, środy i piątki interesanci – w okresie od 1 do 29 lutego 2016 r. – przyjmowani będą do godz. 16.30.

Obowiązek złożenie nowej informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dotyczy 90 proc. mieszkańców Gminy Lubin. Wynika on z modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lubin, przeprowadzonej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Starostą Lubińskim a wykonawcą geodezyjnym firmą Gispro ze Szczecina.

W celu sprawdzenia czy dana nieruchomość objęta została zmianami w ewidencji gruntów i budynków wystarczy zadzwonić do referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy w Lubinie. Urzędnicy udzielają informacji w tej sprawie pod numerami telefonów: (76) 840-31-09 oraz (76) 840-31-62.

Jeśli zmiany nastąpiły, należy zgłosić się do urzędu i wypełnić deklarację: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN_1)

Wszelkie informacje na temat sposobu wypełnienia wskazanego wyżej formularza udzielać będą pracownicy referatu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, I piętro, pok. nr 8/9.

Aktualny stan użytkowana swojej nieruchomości można sprawdzić za pomocą Portalu Mapowego WebEwid, dostępnego pod adresem https://lubinski.webewid.pl.

(MG)