Od dzieciaka do starszaka – razem uczymy się i bawimy

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerńcu pozyskały w konkursie pieniądze, na realizację wielu nowych przedsięwzięć. Planują m.in.  zorganizować warsztaty w trakcie których powstaną specjalne stroje, wystawę zdjęć oraz odnowić wiaty na boisku.

Przypomnijmy, że Koło Gospodyń Wiejskich w Czerńcu powstało kilka miesięcy temu i na podstawie przepisów ustawy  z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich  jest zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  co daje możliwość m.in. składania wniosków i pozyskiwania dotacji na cele statutowe.

Pierwszy wniosek złożony przez KGW  okazał się dużym sukcesem. Komisja konkursowa zaakceptowała projekt „ Od dzieciaka do starszaka- razem uczymy się i bawimy”.  Ten pomysł jest już także dofinansowywany ze środków „Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W najbliższym czasie panie z KGW Czerniec planują:

  • odnowienie wiat na boisku, prace będą polegały na remoncie dachu, czyszczeniu oraz malowaniu stołów i ławek,
  • zorganizować obchody Dnia Dziecka,
  • uszyć stroje dla członkiń KGW, będzie to połączone z warsztatami nauki szycia na maszynie kierowanymi dla dzieci,
  • przygotować wystawę zdjęć pokazujących życie i historię Czerńca, zdjęcia będą zebrane od mieszkańców wsi i zostaną odpowiednio powiększone i wydrukowane

(SR)