Oczekiwana droga w Karczowiskach już w remoncie

Rozpoczęła się przebudowa drogi wewnętrznej w Karczowiskach, usytuowanej na działkach od nr 13 do 26. Inwestycja wiąże się także z budową kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do sieci wodociągowej – na co szczególnie czekali mieszkańcy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości  360 m, remont odcinka istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej oraz wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów.

Wykonane zostanie ponadto odwodnienie drogowe przebudowywanego odcinka, powstanie linia energetyczna oświetlenia ulicznego, uporządkowane zostaną tereny przyległe oraz wprowadzona zostanie organizacja ruchu docelowego.

Co najistotniejsze dla mieszkańców inwestycja obejmie budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości ok.– 140 m wraz z przyłączami oraz budowę przyłączy sieci wodociągowej Ø 40 – 6 szt.

Zadanie realizowane jest na działkach nr 13/27, 17/2, 17/3, 21, 40, 26/3, 26/4 w miejscowości  Karczowiska. Koszt inwestycji wynieść ma ok. 770 tys. zł, a termin jej zakończenia zaplanowany został na 3 grudnia 2017 r.

(MG/RI)