Oceniono wnioski w sprawie fotowoltaiki

Zakończyło się przeprowadzanie oceny merytorycznej wniosków złożonych w sprawie dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych. To unijny projekt, w którym Gmina Lubin bierze udział jako jeden z 14 dolnośląskich samorządów. Spośród wszystkich złożonych wniosków w naszej gminie na tzw. listę główną trafiło 39 wniosków, dwa kolejne są na liście rezerwowej.

Przypomnijmy, że nasi mieszkańcy mogli skorzystać z unijnego dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych. Program pod nazwą „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” realizuje OTS „Wolna Przedsiębiorczość” ze Świdnicy.

Łącznie we wszystkich 14 gminach złożono 561 wniosków, teraz zakończyła się ich formalna ocena i powstały dwie listy grantobiorców. Lista rankingowa została ułożona dla każdej gminy osobno. Wszystkie szczegóły można znaleźć pod linkiem http://pv-projekt.pl/2018/05/23/wyniki-oceny-merytorycznej/ .

Lista nr 1 to grantobiorcy, którym przyznano grant i szykowane są umowy o grant. Lista nr 2 rezerwowa to grantobiorcy, dla których nie wystarczyło środków na udzielenie grantów, a którzy zdobyli najmniej punktów w danej gminie. Może jednak się zdarzyć, że nie wszyscy podpiszą finalne umowy i dojdzie do przesunięć na liście. W Gminie Lubin na liście I znalazło się 39 gospodarstw domowych, na liście rezerwowej nr 2 są dwa gospodarstwa.

Do każdego grantobiorcy, który został wpisany na Listę nr 1 wysłana została oficjalna informacja w tej sprawie. Należy przestrzegać zawartych w niej terminów w celu podpisania umowy.

(SR)