Ocena oferty

realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach sportowych piłki nożnej prowadzonych przez OZPN Legnica”.

Opinia – Platan Siedlce