„Ocalić od zapomnienia”

IMG_3077To zadanie, ale i wspólny cel będący zarazem nazwą cyklu spotkań z najstarszymi mieszkańcami Niemstowa. Z inicjatywy biblioteki w Niemstowie i nowo powstającego Stowarzyszenia Nasz Niemstów powstał projekt, którego celem jest zbieranie informacji na temat historii wsi.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przeglądnięcia swoich prywatnych archiwów i podjęcia próby odszukania zdjęć, wycinków prasowych i innych pamiątek, które przedstawiają historię naszej wsi.

To już drugie spotkanie, które odbyło się w bibliotece z cyku „Ocalić od zapomnienia”.

Zaproszone zostały seniorki – mieszkanki Niemstowa, Panie: Anna Apanel, Stefnia Grajewska, Eugenia Jamroga, Ewa Kiec, Irena Plata, Kazimiera Taras i pani Maria Warych W spotkaniu udział brali także członkowie Stowarzyszenia Nasz Niemstów oraz sołtys (Józef Kostanowicz) i radny (Andrzej Olek) wsi Niemstów.

Seniorki przywitała bibliotekarka Urszula Kurowska.

– Chcemy abyście opowiedzieli nam o codziennym życiu naszych dziadków, o historii waszych rodzin, a także przedstawili obraz tamtych lat z Waszej młodości. Chcemy głębiej poznać lokalną, czyli niemstowską historię. Nasze spotkanie będzie okazją do wspomnień i refleksji nad przemijającym czasem. To wy seniorzy podtrzymujecie tradycję, pielęgnujecie pamiątki i wspomnienia – jesteście bardzo ważni w życiu rodzinnym i społecznym – mówiła podczas spotkania Urszula Kurowska.

Następnie, przy herbacie i słodkim poczęstunku, toczyła się żywa dyskusja. Wszyscy obejrzeli pokaz zdjęć przedstawiający Niemstów przed 1945 rokiem, przygotowany przez pana Krzysztofa Żołędziewskiego. Zaproszeni goście chętnie udzielali odpowiedzi na liczne pytania.

Na koniec seniorki otrzymały kwiaty i pamiątkowe dyplomy. W spotkaniu udział wzięło 15 osób.

Wszystkie historie i zdjęcia przekazane na spotkaniu zostaną opracowane, zeskanowane przez członków Stowarzyszenia i udostępnione wszystkim mieszkańcom w naszej bibliotece i na stronie internetowej.

(UK)