Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Lubina o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina – 27.12.2017 r.