Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Obwieszczenie Zarządu Województwa z dnia 29 września 2017 r