Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania

o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód – pompownia Gilów”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin, 27.01.2016 r.