Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin dot. przedsięwzięcia w Czerńcu

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja zbiornika małej retencji Kłopotów”, planowanego do realizacji na działkach nr: 258/3, 290/7, 428, 448 obręb Czerniec, gmina Lubin.

Załącznik:

1. – Obwieszczenie decyzja.pdf ( 66.32 KB)