Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

dotyczące zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec.

Obwieszczenie