OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin”.

Obwieszczenie