Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód – pompownia Gilów”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin, 10.11.2015 r