Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka.

Obwieszczenie