Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice.

Obwieszczenie