Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków.

Obwieszczenie