Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie ,,Projekt robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 29+972 i od km 28+900 do km 30+894)” wraz z projektem decyzji o jego zatwierdzeniu – w zakresie dotyczącym Gminy Lubin.

Obwieszczenie Wójta o postanowieniu opiniującym PRG