Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki.

ObwieszczenieKW