Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały

Obwieszczenie