Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miejsc obsługi podróżnych MOP kat. III Lubin Północ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działka nr 439/1, Am 4, obręb Szklary Górne”

Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji