Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice

Obwieszczenie Księginice