Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”

Obwieszczenie – obowiązek przeprowadzenia o.o.ś- droga