Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Chróstnik I”.

obwieszczenie