Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków.

Obwieszczenie wójta