Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o opracowywanym projekcie „Planu Urządzeniowo – Rolnego dla Gminy Lubin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie