Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,Obora II” na działkach nr: 435/1 i 436/1 obręb Obora, gmina Lubin

Obwieszczenie o decyzji – społeczeństwo