Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rurociąg wodny na odcinku Stacja Rozrządu Wód – pompownia Gilów”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin – zakończenie postępowania