Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Polkowice”.

Obwieszczenie o postanowieniu opiniującym PRG