Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zwiększenie ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych na terenie Bazy Obrotu Złomem Metraco S. A.”, planowanego do realizacji na działce nr 32 obręb Szklary Górne, gmina Lubin

Obwieszczenie o decyzji