Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany dokumentu pn.”Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin”

Obwieszczenie